Säsongsplats

Säsongscampa vid Tydingesjön


Vi släpper nya platser för säsongscamping inför 2023, kontakta oss vid intresse. Välkommen till Tydingesjön!

Helsäsong sommarhalvår

• Period: 1 april – 30 september

• Ca 77% rabatt på ordinarie pris

Försäsong

• Period: 1 april – 20 juni


Sensäsong

• Period: 16 augusti – 30 september

Information:

De som haft helsäsong sommaren 2022 och inte tecknar avtal för sommarhalvåret 2023 behöver senast den 30 september återlämna sin plats städad och iordningställd, återlämna nycklar samt läsa av och slutbetala elen.


Vinterförvaring: 1400 kr.


Om campingen håller öppet under vintern eller inte beror på hur stort intresset är.

Oreda. Under föregående vinter, då vi bjöd på vinterförvaringen (som av många/ev. samtliga var betald till det tidigare ägande bolaget), upplevde vi en stor oreda på sina ställen, vilket vi har överseende med efter konkurs. Kommande vinter önskar vi att platserna lämnas väl städade och iordningställda. Gällande trädäck kan dessa vara kvar i de fall de inte är i vägen för eventuellt arbete på campingen.


Det första sommarhalvåret efter konkursen går mot sitt slut, vi verkar ha klarat vårt primära mål – att hålla huvudet över ytan, och vi kan snart göra en summering över hur det har gått. Vi kommer då utvärdera om det finns medel till förbättringsarbeten på området. Vi räknar med att övervintrings-bufferten behöver vara stor.

Tydingesjöns Camping & Festplats

Tydingesjön 1278

289 41 Broby

Tel: 044-401 49

Campicon AB

Besök våra sociala medier!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

X