Ordningsregler


Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad och gäller för alla som vistas på Tydingesjöns Camping. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.


Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid. Nattro skall råda mellan kl. 23.00-07.00. Observera att särskilda evenemang, såsom Midsommar och en del musikarrangemang, kan pågå längre.


Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området. Det är inte tillåtet att parkera eller på annat sätt blockera andra campingtomter. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.


Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på campingen.

Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.


Ingen campingenhet, dvs. husvagn/husbil eller liknande får placeras på campingtomt innan man kontaktat anläggningen. Campinggästen förbinder sig att följa gällande regler för brandsäker camping vad gäller exempelvis placering av vagn på tomt.


Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Grupper anmäls av gruppledaren.


All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.


Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.


En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.


Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.


Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.


Försäljning vid och inom campingområdet får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.


Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sortera avfall på anvisad plats. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.


Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.


Biltvätt är inte tillåten inom området.


Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 13.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong.


Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd. Det är inte tillåtet att bryta kvistar eller på annat sätt skada naturen.


Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig. Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäst och dess egendom och förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som anläggningens ledning eller personal angivit.


Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet

att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

Tydingesjöns Camping & Festplats

Tydingesjön 1278

289 41 Broby

Tel: 044-401 49

Campicon AB

Besök våra sociala medier!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Translate »