Ordningsregler


FÖLJANDE ORDNINGSREGLER GÄLLER FÖR SAMTLIGA GÄSTER SOM VISTAS PÅ TYDINGESJÖNS CAMPING & FESTPLATS:


Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid. Nattro skall råda mellan kl. 23.00-07.00. Observera att särskilda evenemang, såsom Midsommar och en del musikarrangemang, kan pågå längre.


Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på campingen.


Ingen campingenhet, dvs. husvagn/husbil eller liknande får placeras på campingtomt innan man kontaktat anläggningen. Campinggästen förbinder sig att följa gällande regler för brandsäker camping vad gäller exempelvis placering av vagn på tomt.


Fartbegränsning gäller inom området och är maximerad till 20km/h.


Försäljning vid campingplatsen eller på området får endast ske efter skriftligt avtal med Campicon AB.


Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäst och dess egendom och förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som anläggningens ledning eller personal angivit.

Tydingesjöns Camping & Festplats

Tydingesjön 1278

289 41 Broby

Tel: 044-401 49

Campicon AB

Besök våra sociala medier!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

X