Djuren

Getmys

Getterna finns att besöka på vår systeranläggning Bergakungen Stugby i Osby som ligger ca 10 min från Tydinge. Vi hoppas snart få till så att de kan bo på campingen under sommaren!

Ta hand om djuren

• Gå gärna in och gosa med djuren men mata dem inte, de kan få ont i magen.

• Bryt inte av kvistar eller på annat sätt skada växter på anläggningen för att mata djuren, föräldrar ansvarar för sina barn.

• Getterna är lugna och vana vid barn, ha uppsikt över barnen vid kontakt med djuren, innanför och utanför hagen.

Om getter

Afrikanska dvärggetter blir ca 45 cm höga och kan bli upp till 14 år gamla, de får egna ungar redan vid ett års ålder. Det vanligaste är att getterna får en eller två killingar åt gången.

Deras huvudföda är gräs, örter och blad.

Getterna ger mycket mjölk, upp till 2,5 liter per dag. Mjölken innehåller mer fett och protein än komjölk och man använder den till att göra både smör, ost och tvål av.

Tydingesjöns Camping & Festplats

Tydingesjön 1278

289 41 Broby

Tel: 044-401 49 (tel. öppnar snart, kontakta oss här)

Campicon AB

Besök våra sociala medier!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Information & ordningsregler för säsongsplats

Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad och gäller för alla som vistas på Tydingesjöns Camping. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

Säsongsplatsen

• Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Flytande trallgolv är undantaget. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra.

• Egna fasta planteringar är inte heller tillåtna. Vi har under vintern lagt ner ett stort arbete på att röja och gräva bort träd, buskar och häckar som planterats på platser och sedan lämnats kvar.

• Inga saker får lämnas kvar på campingplatsen efter säsongens slut. Kontakta anläggningen om ni vill ha trallgolvet kvar över vintern.

• All skötsel av tomten, ordning och reda samt gräsklippning sköts av gästen under hyresperioden.

• En bil per campingtomt, besökares bil hänvisas till parkeringen utanför området.

• Tomten får inte överlåtas eller uthyras av gästen. Det är inte heller tillåtet att hyra ut uppställd husvagn.

• Egen installation av el och VVS förutom anslutning till elstolpen är ej tillåtet.

• Ingen campingenhet, dvs. husvagn/husbil eller liknande får placeras på campingtomt innan man kontaktat anläggningen. Campinggästen förbinder sig att följa gällande regler för brandsäker camping vad gäller exempelvis placering av vagn på tomt.

• Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäst och dess egendom.

Hålla rent

• Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Sortera avfall på anvisad plats. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.

• Vid sopsorteringen på campingen slängs endast matavfall och mindre hushållsavfall i respektive behållare. Större mängder lämnas vid återvinningscentral.


• Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.

Lugn och ro

• Tag hänsyn till övriga gäster. Tänk på att många vill vila inför nästa dag. Högt ljud från radio, TV, stereo eller annat oväsen, särskilt nattetid, liksom åverkan eller skadegörelse kan föranleda omedelbar avhysning utan återbetalning för resterande tid. Störande uppträdande är inte tillåtet. Nattro skall råda mellan kl. 23.00-07.00. Observera att särskilda evenemang, såsom Midsommar och en del musikarrangemang, kan pågå längre.

• Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.

• Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.


Övrigt

• Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området. Det är inte tillåtet att parkera eller på annat sätt blockera andra campingtomter. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.


• Fast bostadsadress och legitimation krävs för att vistas på campingen.

• All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.

• Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.


• Försäljning vid och inom campingområdet får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.

• Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd. Det är inte tillåtet att bryta kvistar eller på annat sätt skada naturen.

• Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig. Campingen frånsäger sig allt ansvar för stölder samt skada på gäst och dess egendom och förbehåller sig rätten att på gästens egen bekostnad och utan avdrag på inbetald hyra, omedelbart avhysa gäst som inte rättar sig efter ovanstående regler och de anvisningar som anläggningens ledning eller personal angivit.

• Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.

Brandsäker camping

• Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.

• Husvagnen och förtältet placeras 2 m från tomtgränsen åt alla håll.

• Använd godkända elkablar och kopplingar. Kabelarea på minst 2,5 mm.