Så här hittar ni till oss:
Söder ifrån
Kör ni riksväg 23 mot Växjö precis efter
Hässleholm tar ni väg 119 mot Tingsryd
Innan Broby tar ni av vänster mot Tydingesjön.
Kör ni riksväg 22 mot Kristianstad och sen
Osby väg 19 mot Broby vik av till vänster
Tydingesjön Kommer ni norrifrån
Riksväg 23 från Växjö, vik av efter Osby
Mot Kristianstad väg 19 vik av höger till Tydingesjön.
Riksväg 119 från Tingsryd efter Broby mot
Hässleholm vik av vänster till Tydingesjön.Avstånd: till Tydingesjön
Från Hässleholm 2 mil
Från Kristianstad 3 mil
Osby 18 km
Från Broby 3 km

(GPS: X 6237764 Y 1390117, Lat N 56º 15' 18" Lon E 14º 1' 56"),